Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Σοβαρά, με τους Οικολόγους;


Ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι Σύριζα με τσουκνίδες;

Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι επαρκώς φιλελεύθερη για μερικούς φιλελεύθερους, αλλά για τους Οικολόγους-Πράσινους το σκέφτονται.

Μερικές από τις ακραίες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα τους:

-Η κοινωνία του ανθρωπισμού θα πρέπει να αντιταχθεί στην κοινωνία της ανεξέλεγκτης αγοράς.

-Να ακολουθηθεί ο δρόμος της βιώσιμης ανάπτυξης

-Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση με μεταφορά φορολογικών βαρών από την εργασία στο μοντέλο και το είδος της κατανάλωσης.

-Yιοθέτηση του 35ωρου κι ανακατανομή του χρόνου εργασίας σ' όλους

-Προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν ειδικότερα προβλήματα σε σχέση με την αναζήτηση απασχόλησης (Γυναίκες, μετανάστες-πρόσφυγες, φορείς του AIDS, άτομα με ειδικές ανάγκες)

-Υποστηρίζουμε την ανάδειξη μίας νέας κατηγορίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, που συνδέονται με το περιβάλλον και ιδιαίτερα με δημόσια αγαθά όπως το νερό, ο αέρας και το έδαφος.

- Δέσμευση και σχετική διεθνή δράση της Ελλάδας προκειμένου να υιοθετηθεί το ταχύτερο μια αυστηρή, ξεκάθαρη και μακροχρόνια παγκόσμια συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις χώρες με συγκεκριμένους δεσμευτικούς στόχους εκπομπών, ικανούς να αποτρέψουν την κλιματική αλλαγή (πχ -50% για το 2050, -80% για το 2100). Για λόγους ιστορικής και παγκόσμιας δικαιοσύνης το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να πέσει στις ανεπτυγμένες χώρες με μειώσεις 80% ήδη από το 2050.

-Δέσμευση πως η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την επίτευξη κάθε διεθνούς δέσμευσής της με εγχώρια δράση (δηλ χωρίς κρατικές αγορές δικαιωμάτων εκπομπών από άλλες χώρες).

-Τα θέματα μειονοτήτων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι διακρατικών σχέσεων. Ζητάμε από τη χώρα μας να κυρώσει άμεσα την ευρωπαϊκή σύμβαση - πλαίσιο για τις μειονότητες και την αντίστοιχη σύμβαση για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.

-Για την εκκρεμότητα με το όνομα της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας, αναγνωρίζουμε ότι η ευρύτερη γεωγραφική Μακεδονία έχει πολυεθνική ιστορία αιώνων, ότι καμιά εθνότητα δεν είναι «πιο Μακεδόνες» από τις υπόλοιπες αλλά και ότι κάθε χώρα έχει η ίδια τον τελικό λόγο για το όνομά της και τις περιφέρειες της.

-Υπογραφή και εφαρμογή από το κράτος των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.

-Άμεση οργάνωση χώρων υποδοχής των μεταναστών/στριών, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.

-Αναγνώριση της πραγματικότητας ότι τα σύγχρονα σχολεία είναι πολυπολιτισμικά και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες ανάγκες αλλά και ευκαιρίες γνωριμίας των πολιτισμών μεταξύ τους

-Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος για άσυλο σε συνδυασμό με την άμεση χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής (ροζ κάρτα). Γενναιόδωρη χορήγηση ασύλου και όχι «με το σταγονόμετρο» όπως ισχύει σήμερα. Θεωρούμε ότι εκτός από την αυτονόητη χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες πολέμου ή μεγάλων οικολογικών καταστροφών, πρέπει να δίνεται άσυλο και στις περιπτώσεις ανθρώπων που προέρχονται από χώρες όπου υφίστανται διωγμοί για λόγους θρησκείας, φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτικής δράσης.

-Υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης προς όλους/ες τους μετανάστες/στριες, νομιμοποιημένους/ες και μη, για πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, βοήθεια στην εξεύρεση στέγης και εργασίας, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, επανένωση οικογενειών. Διερμηνείς στις δημόσιες υπηρεσίες για τις βασικές γλώσσες των μεταναστών/στριών και αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια για τις διαδικασίες που τους/τις αφορούν.

-Στήριξη προγραμμάτων λαϊκών, ποικίλων εκδηλώσεων, πολυπολιτισμικού χαρακτήρα, σε κοινόχρηστους χώρους μιας πόλης με στόχο τη βιωματική ανάπτυξη και της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών.

-Διευκόλυνση των προσπαθειών τους να αποκτήσουν δικούς τους χώρους λατρείας και πολιτιστικά κέντρα. Ειδικά για τους/τις Μουσουλμάνους/ες, υποστηρίζουμε αποκεντρωμένα τζαμιά στις περιοχές όπου κυρίως μένουν.

-Αυτόματη παραχώρηση ελληνικής ιθαγένειας για τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας. Παραχώρηση «διπλής υπηκοότητας» σε όσους ξένους/ες διαμένουν στη χώρα μας για χρόνια και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε συνδικαλιστικό, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

-Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.

-Ισότιμη πρόσβαση όλων στην απαραίτητη περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις αγοραστικής δύναμης.

-Σημαντικές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή στα δημόσια νοσοκομεία με αύξηση των αποδοχών των νοσοκομειακών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου